Nalatenschappen / ANBI

Verheugend is dat stichting Jordaanmuseum de laatste jaren op meer schenkingen heeft mogen rekenen.
Het is mogelijk te legateren aan onze stichting. Met uw steun kunnen projecten worden gerealiseerd en wordt onze onderhandelingspositie met onder meer de gemeente versterkt.

Het Jordaanmuseum een goed doel
Het Jordaanmuseum is een door de belastingdienst aangemerkt goed doel. Schenkt u aan een goed doel instelling dan kunt u dat bedrag onder gunstige voorwaarden aftrekken van uw belastingaangifte. De stichting staat op de vrijstellingslijst van de belastingdienst en u hoeft geen successie- of schenkingsrechten af te dragen bij een erfenis of schenking.

Doelbestemming
Als u een doelbestemming geeft aan uw erfenis of schenking – u kiest voor een van de projecten waaraan wordt gewerkt – weet u waaraan het geld wordt besteed.

Het Jordaanmuseum is in 2007 opgericht en gaf de wijk met tentoonstellingen De JordaancultuurHet Gangenproject, Het Gangennaambordenproject en evenementen weer aanzien.
De projecten vormen een brugfunctie naar stedelijke en landelijke Kunst- en Cultuurinstellingen. Daartoe werkt de stichting samen met huidige en oud -bewoners van de wijk en lokale instellingen. Ook met het lokale en Jordaangerelateerde bedrijfsleven zijn goede relaties opgebouwd .

Een schenking (al dan niet jaarlijks) levert de schenker als voordeel op dat een groot deel aftrekbaar is voor de belasting.

Projecten die werden ondersteund
Dankzij schenkingen konden bijzondere projecten worden gerealiseerd: het informatiepaneel bij het Gangenproject in de Willemsstraat (2015), de fototentoonstelling van de fotograaf Hans Gilberg (2016), ontwikkeling van het plan: Monument voor een dansenkater, onderzoek naar de tot stand koming van de Ambassade van Montmartre in de Jordaan, onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van gangen, etc.
Dankzij schenkingen in natura door het lokale en Jordaangerelateerde bedrijfsleven werd van 2015 – 2017 jaarlijks het GangenMenu  gerealiseerd. Herdenkingsbijeenkomsten vonden plaats op 4 & 5 mei en tijdens OpenMonumentendag wordt  jaarlijks de aandacht gevestigd op de monumentaliteit van het erfgoed in de wijk. 

Met het geld van donaties, schenkingen en legaten kunnen wij de website onderhouden, tentoonstellingen organiseren, evenementen organiseren, ook langere termijn projecten financieren. Zie de pagina lopende projecten .

Caritastestament
Mocht u willen schenken, legateren of onze stichting in uw testament willen opnemen dan kunt u altijd contact opnemen met de notaris, maar dat is niet persé noodzakelijk. Onze notaris geeft graag advies bij de totstandkoming van een schenkingsovereenkomst, jaarlijks of meerder jaren (5 jaar) of een schenking in de vorm van een Caritastestament. Met een dergelijk testament kan enorm worden bespaard op de successierechten.

____________________________________________________________________________

Meerjaren Projecten

Wilt een een van de langere termijn projecten ondersteunen dan kunt u kunt u contact opnemen voor overleg en inzage vragen in  projectplannen, bijvoorbeeld:
* De Jordaancultuur
* Monument voor een Dansenkater

* Ambassade Montmartre in Jordaan
* Biografie van gangen en hun bewoners.

Neem contact op met uw notaris of met ons.