Medewerkers

Stichting Jordaanmuseum  heeft een werkbestuur.
Wij hanteren de Governance Code Cultuur

Bestuur
Voorzitter: Mieke Krijger
Algemeen Bestuurslid: Henk Hemelaar
Bestuurders zijn onbezoldigd.

Vacatures
Penningmeester/ fondsenwerver
Secretaris

Bestuursondersteunende functies
Meerjaren Projectplan Mieke Krijger, i.s.m. medewerkers en betrokken partners
Financiële administratie & jaarrekeningen: Jan van der Eijk
Algemene adviseurs: Annemarie van de Vusse & Bonny Alberts
Adviseur: Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij

Onderzoek
Projectleiding en onderzoek: Mieke Krijger
Genealogie onderzoek en woongeschiedenis: Vib van Dalen
Archiefonderzoek gangen/forten: Hans Brandenburg
Transcripties en bewerkingen: Karel Schorer

Inrichting tentoonstellingen & presentaties
Transport: Madeleen Ladee
Transport & inrichting tentoonstelling: Fred Lechner
Inrichting kelderwoning Palmstraat 92A: Olger Wiersma
Ontwerp tentoonstelling De Jordaancultuur: X 41 – Jan Nanne

Evenementen
worden mede mogelijk door de inzet van:
Connie van Gelder, Henk Hemelaar,  Jeannette de Korte, Wil Koster, Jeanette Pluut, Jaap van Riemsdijk (host),  Karel Schorer, Hanna Schreuders-Bertelkamp,  Dorien van Veen en Geert Westert

Gedrukte – en digitale Media
Eindredactie: Mieke Krijger
CM website ontwerp:  Matthijs Post
CM Nieuwsbrief ontwerp: Ruud Slagboom
Adviezen: Klokwerk Design
Fotobewerking en vormgeving: diverse medewerkers, en fotolaboratoria
Tekstredactie: Ellis van Ramesdonk of Connie van Gelder of Anne
Adviezen vormgeving: Anke Louwers, Madeleen Ladee
Gedrukte media (affiches, flyers): Andrews : Degen

Het Jordaanmuseum werkt samen met diverse partners en adviseur. Zij die  (financieel) betrokken zijn bij de organisatie of bij projecten worden vermeld in onze media. Zie onder meer de pagina:  Partners en Donateurs.