Partners en Donateurs

Donateur, groot of klein, allen zijn ons dierbaar.
Wilt u het Jordaanmuseum financieel steunen dan verwijzen wij naar de pagina doneren of naar de pagina Nalatenschappen/ ANBI 
De meeste aftrek van de belasting krijgt u wanneer u gedurende een langere periode jaarlijks doneert.

Donateurs

Partners