Doneren

Doneren

De Stichting zet zich ervoor in dat het erfgoed van de Jordaan toegankelijk wordt  met tentoonstellingen en presentaties in gebouwen èn in de openbare ruimte: in etalages, in de stoep en op informatiepanelen.
Uiteraard zetten wij ons ook in voor een eigen museumruimte, en dat de Berengang met daaraan krotwoningen toegankelijk worden. Om dat alles mogelijk te maken, is ook uw steun nodig.

Wij zijn blij met elke bijdrage.
Voor maar 20 euro per jaar maken wij samen al veel mogelijkheden waar.
Vul het onderstaande formulier in of maak rechtstreeks een bedrag over op:
rekeningnummer NL66 INGB 0000 8966 64
T.n.v. Stichting Jordaanmuseum
o.v.v. donatie.

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling)Op het aangifte formulier van de belasting kunnen particulieren 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Dus meer dan u geeft. 
De belastingdienst maakte een aftrekregeling voor kleinere bedragen die u éénmalig schenkt.
De aftrekregeling voor periodieke giften zijn voor u nog voordeliger en bieden ons zicht op continuïteit. 
Download dan het formulier voor periodieke giften. 

Uiteraard zijn legaten en meerjarige schenkingen welkom. Informatie daarover en over (project)gebonden donaties vindt u op onze pagina nalatenschappen.

Nog vragen? Mail info@jordaanmuseum.eu
Vriendenformulier

    Wil ook de nieuwsbrief ontvangen