Doneren

Doneren

De Stichting zet zich ervoor in dat het erfgoed van de Jordaan toegankelijk wordt met tentoonstellingen en presentaties in gebouwen èn in de openbare ruimte (in etalages, in de stoep en op informatiepanelen).
Uiteraard zetten wij ons ook in voor een eigen museumruimte, en dat de Berengang, Willemsstraat,  met daaraan krotwoningen, toegankelijk worden.
En onze website moet voortdurend worden aangepast en verbeterd. 

Om dat alles mogelijk te maken, is ook uw steun nodig.
Wij zijn blij met elk bedrag.
Uw bijdrage kunt u hieronder overmaken via iDeal 
Onze bank rekening is
NL66 INGB 0000 8966 64
T.n.v. Stichting Jordaanmuseum

Donatie boeken
Voor € 20,- per jaar, of meer,  maken wij samen veel mogelijk.

Naam

E-mailadres

Bericht

Bedrag €*



De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling).
Op het aangifte formulier van de belasting kunnen particulieren 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Dus meer dan u geeft.
De aftrekregeling voor periodieke giften zijn voor u nog voordeliger en bieden onze Stichting zicht op continuïteit.
Download dan het formulier voor periodieke giften. 

Uiteraard zijn legaten en meerjarige schenkingen welkom. Informatie daarover en over (project)gebonden donaties vindt u op onze pagina nalatenschappen.

Heeft u nog vragen? Mail info@jordaanmuseum.eu